Privacy- en cookieverklaring Figure Four

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 21 januari 2020.

Figure Four verbetert organisaties op een innovatieve manier. Wij zorgen ervoor dat organisaties en mensen beter gaan presteren. Wij geven trainingen, adviezen en gaan met mensen in gesprek. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij je op de hoogte van wat wij met jouw persoonsgegevens doen. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wanneer je gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt. 

Contact opnemen
Wanneer je een e-mail of contactformulier verstuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam 
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Dit doen wij om jou beter van dienst te kunnen zijn indien je weer contact met ons opneemt.

Trainingen en workshops
Als je een training of workshop wilt volgen bij ons, dan kun je je via de website aanmelden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam 
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat de training of workshop heeft plaatsgevonden.  

Offerteverzoek
Als je van onze dienstverlening gebruik wilt maken dan kunnen wij een passende offerte voor jouw organisatie opstellen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Wij verwerken jouw gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. 

Het betreft de volgende gegevens: 

 • Naam 
 • Bedrijfsnaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je een offerte bij ons hebt aangevraagd of gedurende de looptijd van het contract. 

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Figure Four deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: 

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Jij hier toestemming voor geeft.
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Softwareleveranciers 
 • Betalingsdienstverleners 
 • Consultants
 • Hostingpartij 
 • Cookieleveranciers

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Figure Four gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

CookieSoortDoelBewaartermijn
Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacy Shield

 

Privacyverklaring

AnalytischCookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

– we geen gebruik maken van andere Googlediensten in combinatie met Analytics. 

Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Figure Four neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing. 
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij. 
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Figure Four Coöperatie U.A.
Harderwijkerweg 71
8071 EN Nunspeet
E-mail: info@FigureFour.nl
Telefoon: +316 134 630 41
KvK-nummer: 77046137